Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČO 00304271

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

19.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
2 23 170 000
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 15 786 507
REPONT s.r.o.
1 8 758 544
RADEKOV spol. s r.o.
1 5 683 767
TV Beskyd s.r.o.
1 4 285 872
Ostatní dodavatelé 14 20 184 450

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 29% (2 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 153 942 322
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 479 638 138
Nákupy celkem 633 580 460

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (7 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 19% (4 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

65%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 90% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)