Státní správa • 2015

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

IČO 75151499

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

36.
pořadí
66%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vašstav, s.r.o.
1 38 204 709
Psk Group, spol. s r.o.
4 19 545 513
Candela, s.r.o.
5 13 803 151
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
1 5 800 000
S-a-s Stavby spol. s r.o.
2 4 876 731
Ostatní dodavatelé 16 25 476 934

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 9% (1 z 11)
Necenová soutěž 0% (0 z 11)
Dělení zakázky na části 73% (8 z 11)
Elektronická aukce 0% (0 z 11)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

33%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 107 707 039
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 866 558 406
Nákupy celkem 974 265 445

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

61%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

94%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

24%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 29% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,62 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 31% (9 z 29)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.