Státní správa • 2015

Probační a mediační služba

IČO 70888060

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pmvia s.r.o.
4 11 782 900
Marlin, s.r.o.
4 11 590 086
Asociace občanských poraden
15 6 990 000
Čd - Telematika a.s.
1 4 257 600
M.c.triton, spol. s r.o.
1 3 196 700
Ostatní dodavatelé 10 9 700 855

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 60 287 141
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 154 293 796
Nákupy celkem 214 580 937

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Portace virtuálního prostředí do Důvěryhodné výpočetní základny
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
1 240 000
None
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
689 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 78%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

27%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 35)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 35)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 35)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 35)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 35)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 35)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 35)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (7 z 35)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,92 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 35)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 35)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 35)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 35)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 35)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 35)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 3% (1 z 35)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.