Nemocnice • 2015

Litomyšlská nemocnice, a.s.

IČO 27520579

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace přístrojového vybavení iktového centra III.
Biochemické analyzátory
3
Ø2 v odvětví
Digitalizace mamografického pracoviště
Mamografické přístroje
4
Ø3 v odvětví
Internát – energeticky úsporná opatření – SO.01
Stavební úpravy budov sloužících k ubytování
3
Ø5 v odvětví
Management glaukomu
Oftalmologické zařízení
2
Ø2 v odvětví
Praní, žehlení a opravy prádla 2012-2014
Praní a čištění
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Roche s.r.o.
1 8 954 782
Fomei a.s.
1 6 013 181
Hospimed, spol. s r.o.
3 5 278 518
První litomyšlská stavební a.s.
2 4 129 213
Audioscan, spol. s r.o.
2 3 002 000
Ostatní dodavatelé 19 9 858 101

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 50% (1 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

25%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 37 512 302
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 556 153 198
Nákupy celkem 593 665 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

87%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Modernizace přístrojového vybavení iktového centra XIII. – Monitory vitálních funkcí - ARO
Neuveden
817 329
Internát – energeticky úsporná opatření – SO.02 - rekonstrukce otopných ploch objektu Internátu
Krajní naléhavost, Dodatečné práce
273 629
Internát – energeticky úsporná opatření – SO.01 - změna skladby střechy
Krajní naléhavost, Dodatečné práce
146 522

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (2 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 28)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 28)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 28)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 28)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 28)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 28)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 28)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (6 z 28)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.