Státní správa • 2015

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

IČO 75151502

Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kasárna F-M - rekonstrukce venkovních rozvodů tepelné energie včetně instalace výměníkových stanic do jednotlivých objektů
Vytápění
9
Ø3 v odvětví
Realizace úspor energie - Policie ČR Karviná
Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými službami
7
Ø14 v odvětví
Materiály pro stanovení profilů DNA - PowerPlex ESI 17 Systém
Různé chemické výrobky
1
Ø2 v odvětví
Automobil pro odtah vozidel
Odtahová vozidla
4
Ø2 v odvětví
Revize elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390, 62305-3 a revize el. spotřebičů dle ČSN 331600 ed. 2 u obj. KŘP Msk
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
9
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Unicont Opava s.r.o.
1 9 444 533
Beskydgroup s.r.o.
1 5 506 732
East Port Praha, s.r.o.
1 3 234 802
Hcs Centrum s.r.o.
1 2 699 000
Zdeněk Keller
1 2 000 000
Ostatní dodavatelé 2 1 236 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

18%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 34 884 948
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 055 429 104
Nákupy celkem 1 090 314 052

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

75%
průměr 61%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

36%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 29% (2 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,41 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (1 z 7)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.