Státní správa • 2015

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

IČO 62933591

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

43.
pořadí
65%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka
Obnova životního prostředí
9
Ø5 v odvětví
Dům přírody Moravského krasu – STAVBA
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Dům přírody Litovelského Pomoraví – STAVBA
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp
Obnova životního prostředí
2
Ø5 v odvětví
Dům přírody Moravského krasu – EXPOZICE
Vnitřní vybavení budov
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hydro & Kov s.r.o.
1 62 777 776
Syner Morava, a.s.
2 53 746 686
Commodum, spol. s r.o.
4 36 667 677
Aquasys spol. s r.o.
1 22 825 400
Alice Ulmová, ak. malíř
1 14 879 620
Ostatní dodavatelé 178 125 784 107

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

60%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 382 115 654
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 686 195 606
Nákupy celkem 1 068 311 260

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

21%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 41%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,78

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (4 z 187)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 1% (2 z 187)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 187)
Chybné IČO dodavatele 1% (2 z 187)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 187)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 187)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 187)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (19 z 187)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 28% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,53 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 187)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 187)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 187)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 187)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 187)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (2 z 187)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (13 z 187)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.