Malá města • 2016

Město Šenov

IČO 00297291

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě, zhotovitel
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Vícepráce – ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ŠENOV
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy objektu staré školy Šenov, č.p. 128
Rekonstrukce budov
8
Ø5 v odvětví
Svoz odpadu pro Město Šenov
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø3 v odvětví
Nákup zemního plynu na Komoditní burze Praha
Zemní plyn
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Commodum, spol. s r.o.
1 47 512 218
Ozo Ostrava s.r.o.
2 19 686 252
Evt Stavby s.r.o.
3 19 497 230
Kavis, spol. s r.o.
1 9 897 025
Pražská plynárenská, a.s.
1 8 024 687
Ostatní dodavatelé 4 13 567 571

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 67% (2 z 3)
Elektronická aukce 67% (2 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

28%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Vícepráce – ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ŠENOV
Dodatečné práce
17 435 327
Nákup zemního plynu na Komoditní burze Praha
Neuveden
8 024 687
Nákup elektrické energie na Komoditní burze Praha
Neuveden
4 738 054
Vícepráce 2 – ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ŠENOV
Dodatečné práce
1 059 189
Vícepráce 3 – ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE ŠENOV
Dodatečné práce
1 002 714

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 42% (5 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (1 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 12)