Nemocnice • 2015

Fakultní nemocnice Ostrava

IČO 00843989

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

11.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace a obnova přístrojového vybavení včetně technického zázemí KOC FN Ostrava – Radioterapeutický ozařovací přístroj s příslušenstvím
Lineární urychlovače
2
Ø2 v odvětví
Léčivé přípravky IV.
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
2
Ø3 v odvětví
Zateplení Diagnostického komplementu FNO
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Perorální cytostatikum Afinitor tbl. s obsahovou látkou Everolimusum
Různé léčivé přípravky
3
Ø2 v odvětví
Poskytování pozáručních servisních služeb pro lineární urychlovač SYNERGY a PRECISE
Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
9 122 272 876
Amedis, spol. s r.o.
1 66 528 500
Transmedic International s.r.o.
1 64 716 000
Bystroň Group a.s.
3 58 791 038
Alliance Healthcare s.r.o.
3 56 085 304
Ostatní dodavatelé 127 597 596 797

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

81%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 30% (21 z 71)
Necenová soutěž 3% (2 z 71)
Dělení zakázky na části 30% (21 z 71)
Elektronická aukce 4% (3 z 71)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

38%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 000 192 574
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 5 786 060 926
Nákupy celkem 6 786 253 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,49

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 146)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 1% (1 z 146)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 146)
Chybné IČO dodavatele 12% (17 z 146)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 146)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 146)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 146)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 1% (2 z 146)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

46%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,76 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 146)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (3 z 146)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 146)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 146)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 146)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 146)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (26 z 146)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.