Malá města • 2016

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

IČO 47700521

Dobrý zadavatel. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

12.
pořadí
83%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Karlovy Vary, ČOV- kalová koncovka, sušení kalu, soubor staveb
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
2
Ø5 v odvětví
Vodovod Tuhnice - Stará Role, část Dvory - Stará Role
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
8
Ø5 v odvětví
Karlovy Vary, ČOV - kalová koncovka (sušárna kalů)
Výstavba zařízení na odvodňování kalů
2
Ø4 v odvětví
Božičany - odkanalizování
Kanalizace
16
Ø6 v odvětví
Děpoltovice - splašková kanalizace
Stavební práce na výstavbě kanalizace
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavební společnost Hubert, s.r.o.
2 52 128 124
Smp Cz, a.s.
1 36 378 385
Eko - Kv s.r.o.
3 29 854 717
Vodohospodářská Stavební Spol. S R.o.
2 29 405 494
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
4 22 332 973
Ostatní dodavatelé 16 141 618 082

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 29)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 3% (1 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (2 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 24% (7 z 29)