Státní správa • 2015

Český hydrometeorologický ústav

IČO 00020699

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD
Radarová zařízení
3
Ø3 v odvětví
Vybavení měřicí sítě kvality ovzduší
Mobilní kontejnery pro zvláštní účely
4
Ø2 v odvětví
Dodávka balónů a radiosondážního materiálu
Meteorologické nástroje
1
Ø2 v odvětví
Dodávka transmisometrů pro odbor letecké meteorologie
Navigační a meteorologické přístroje
1
Ø2 v odvětví
Dodávka transmisometrů pro odbor letecké meteorologie
Navigační a meteorologické přístroje
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Envitech Bohemia s.r.o.
4 151 075 100
Omnipol a.s.
7 112 024 752
EAS Envimet Analytical Systems Ges. M. b. H.
0 45 048 800
Als Czech Republic, s.r.o.
9 15 992 397
Povodí Labe, státní podnik
2 11 943 825
Ostatní dodavatelé 37 74 353 702

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 45% (9 z 20)
Necenová soutěž 70% (14 z 20)
Dělení zakázky na části 70% (14 z 20)
Elektronická aukce 0% (0 z 20)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 413 820 484
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 612 312 448
Nákupy celkem 1 026 132 932

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

42%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka balónů a radiosondážního materiálu
Jediný dodavatel (technické důvody)
27 792 880
Dodávka transmisometrů pro odbor letecké meteorologie
Jediný dodavatel (technické důvody)
9 291 275
Dodávka transmisometrů pro odbor letecké meteorologie
Jediný dodavatel (technické důvody)
9 262 120
Analýzy pevných matric v roce 2012
Předchozí zakázka bez nabídek
6 231 990
Analýzy vzorků pevných matric z roku 2013
Předchozí zakázka bez nabídek
5 711 835

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 36%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,53

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 2% (1 z 61)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 43% (26 z 61)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 61)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 61)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 61)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 61)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 61)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 61)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 18% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 61)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 61)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 61)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 61)
Insolvence dodavatele 3% (2 z 61)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 61)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (7 z 61)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.