Kraje • 2016

Karlovarský kraj

IČO 70891168

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu. Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
REALIZACE STAVBY "CENTRALIZACE LÉKAŘSKÉ PÉČE V NEMOCNICI V KARLOVÝCH VARECH"
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
6
Ø4 v odvětví
Dopravní terminál Cheb - Změnové listy ZL č. 12 - 37
Výstavba autobusových nádraží
1
Ø5 v odvětví
Vybudování systému Karty Karlovarského kraje
Elektronické karty
4
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš
Stavební úpravy zařízení sociální péče
3
Ø5 v odvětví
Realizace stavby "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí"
Výstavba speciálních zdravotnických budov
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Algon, a.s.
2 107 501 409
Ohl Žs, a.s.
3 107 029 568
Metrostav a.s.
6 77 907 749
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
1 70 230 000
Jurica a.s.
9 54 506 291
Ostatní dodavatelé 157 432 582 135

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 28% (17 z 61)
Necenová soutěž 36% (22 z 61)
Dělení zakázky na části 66% (40 z 61)
Elektronická aukce 0% (0 z 61)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 850 704 122
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 852 095 321
Nákupy celkem 2 702 799 443

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

58%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 31%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,42

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (2 z 178)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (16 z 178)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 178)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 178)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 178)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 178)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 12% (21 z 178)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 1% (1 z 178)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 178)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 178)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 178)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 178)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 178)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (2 z 178)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (32 z 178)