Státní správa • 2015

Česká geologická služba

IČO 00025798

Dobrý zadavatel. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

10.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Průzkumné vrtné práce v Oblasti 3
Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
2
Ø2 v odvětví
Průzkumné vrtné práce v Oblasti 1
Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
3
Ø2 v odvětví
Průzkumné vrtné práce v Oblasti 2
Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
3
Ø2 v odvětví
Geologické práce pro hydrogeologický průzkum Oblast 3
Oceánografické a hydrologické služby
2
Ø2 v odvětví
Karotážní práce v Oblastech 1 až 3
Karotážní měření zapažení vrtů
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Baugeo, s.r.o.
3 82 426 796
Vodní Zdroje, a.s.
2 53 935 075
Aquatest a.s.
3 48 910 580
Geotest, a.s.
3 15 368 000
Geophysik GGD mbH
0 13 048 420
Ostatní dodavatelé 20 64 165 422

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 278 811 673
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 323 298 252
Nákupy celkem 602 109 926

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Podniková licence na software Esri
Neuveden
7 000 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

54%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 4%
Zrušené zakázky 40%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,15

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 32)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 32)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 32)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 32)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 32)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 32)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 32)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 32)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

57%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 68% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 3% (1 z 32)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 16% (5 z 32)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 32)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 32)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 32)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 32)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (4 z 32)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.