Státní správa • 2015

Národní galerie

IČO 00023281

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"NG - výměna výtahů ve Veletržním paláci"
Výtahy
2
Ø5 v odvětví
Přeložení střešních ploch a související práce v areálu kláštera sv. Anežky České
Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce
8
Ø4 v odvětví
Transporty exponátů výstavy "Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300.
Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
1
Ø2 v odvětví
Dodávka Ramanova mikrospektrometru
Mikroskopy
2
Ø2 v odvětví
Dodávka vybavení expozice krátkodobých výstav v Salmovském paláci
Výstavní zařízení
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Gema Art Group a.s.
3 5 990 280
Liftmont Cz s.r.o.
1 5 958 500
Kunsttrans Praha, spol. s r.o.
1 5 020 331
Nicolet Cz s.r.o.
1 3 684 000
Revyko spol s r.o.
1 3 192 392
Ostatní dodavatelé 2 4 673 267

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

21%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 28 518 771
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 589 464 942
Nákupy celkem 617 983 713

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

78%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodávka infračervené kamery pro průzkum uměleckých děl
Neuveden
1 391 410
Přeložení střešních ploch a související práce v areálu kláštera sv. Anežky České
Dodatečné práce
356 571

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

34%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (4 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (2 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 44% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,52 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

80%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 20% (2 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (2 z 10)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 56%

Neposkytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.