Státní správa • 2015

Generální finanční ředitelství

IČO 72080043

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření serverových technologií ADIS
Servery
3
Ø2 v odvětví
Rozšíření serverových technologií ADIS v roce 2012
Servery
3
Ø2 v odvětví
ADIS - realizace aplikačního modulu IS ADIS pro nezbytné úpravy podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Vývoj programového vybavení na zakázku
1
Ø1 v odvětví
Zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro 2. fázi úprav podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Vývoj programového vybavení na zakázku
1
Ø1 v odvětví
Dodávka elektrické energie
Elektrická energie
2
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ibm Česká republika, spol. s r.o.
29 1 094 259 187
Notes Cs a.s.
4 566 642 348
Pražská energetika, a.s.
1 96 904 414
Syscom Software spol. s r.o.
6 94 713 176
Vema,a.s.
5 92 802 888
Ostatní dodavatelé 98 726 243 627

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 80% (4 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 677 629 428
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 637 826 735
Nákupy celkem 6 315 456 163

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

5%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
ADIS - realizace aplikačního modulu IS ADIS pro nezbytné úpravy podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Jediný dodavatel (právní důvody)
166 651 589
Zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro 2. fázi úprav podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Jediný dodavatel (právní důvody)
100 560 594
Zajštění aplikačních modulů IS ADIS - zavedení legislativních a procesních změn
Jediný dodavatel (právní důvody)
90 778 976
ADIS-Zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro zavedení systému M1SS
Jediný dodavatel (právní důvody)
82 601 568
Pozáruční servis hardware ADIS
Jediný dodavatel (právní důvody)
75 004 682

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

33%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 28%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

19%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (2 z 147)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 24% (35 z 147)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 147)
Chybné IČO dodavatele 8% (12 z 147)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 147)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 147)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 147)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 24% (35 z 147)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

24%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 24% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,06 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 147)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 147)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 147)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 147)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 147)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 147)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (18 z 147)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 56%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.