Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Terezín

IČO 00264474

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

11.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obnova kanalizačního systému po povodních 2013 - Terezín
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Výběr zhotovitele opravy 9 staveb v Terezíně po povodni 2013
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Výběr zhotovitele opravy 9 staveb v Terezíně po povodni 2013
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Výběr zhotovitele opravy 9 staveb v Terezíně po povodni 2013
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
Kanalizace obce a ČOV Počaply
Stavební práce na výstavbě kanalizace
6
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ID Stavby group s.r.o.
4 108 437 359
Čermák a Hrachovec a.s.
1 73 898 578
Sdružení Terezín 2016 ,Metrostav a.s., – vedoucí společník sdružení a Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – další společník sdružení
3 32 659 622
Vodohospodářská stavební spol. s r. o.
1 14 742 681
Gardenline s.r.o.
2 13 483 869
Ostatní dodavatelé 9 18 263 246

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 50% (2 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 285 751 444
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 112 305 611
Nákupy celkem 398 057 055

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám IOP v Terezíně - Parkoviště u Retranchementu 5 - vícepráce 1
Vícepráce
1 645 499

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (1 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

82%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,71 (Průměrný počet chyb na zakázku)