Státní firmy • 2015

Letiště Ostrava, a.s.

IČO 26827719

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

32.
pořadí
67%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Dobrý den,

výstupy z hodnocení jsou oproti skutečnosti podstatně zkreslené z těchto důvodů:

- hodnocení vycházelo pouze z vyjmenovaných veřejně dostupných zdrojů,

- nákupy provádíme prakticky výlučně v souvislosti s výkonem tzv. relevantní činnosti, kterým je provozování letiště (ZVZ, §4, bod 1, odst i, 2),

- v těchto případech jsme v postavení sektorového zadavatele, kde povinnost postupovat podle ZVZ plníme pouze u nadlimitních veřejných zakázek,

   takové postavení máme podloženo stanoviskem Úřadu pro hospodářskou soutěž,

- nadlimitní VZ jsme od cca 08/2012 nezadávali, pro zadávání podlimitních VZ a ZMZ jsme používali vlastní postup, který se velmi blíží postupům dle ZVZ, 

  nicméně nejsme nuceni striktně vyhovět všem požadavkům ZVZ, to je u komodit spojených s provozováním letiště specificky nevyhnutelné,

- informace o zadávání výběrových řízení publikujeme na našich webových stránkách, takto zabezpečujeme plnou transparentnost,

- jako držitel certifikátu jakosti dle ISO 9001 máme certifikační autoritou bezvýhradně uznané postupy spojené s výkonem nákupní činnosti, hodnocením

   dodavatelů atd.,

- tyto postupy rovněž respektuje Úřad pro civilní letectví ČR, který kontroluje výkon činností spojených s relevantní činností provozování letiště dle

  ustanovení Zákona o civilním letectví a vydává příslušná povolení pro provozování mezinárodního veřejného letiště,

- provedené hodnocení neposkytuje věrohodný obraz o naší zadavatelské činnosti a nepřináší naší společnosti žádnou přidanou hodnotu, ani bychom nic

   takového neočekávali a nepožadovali.

S pozdravem

Pavel Zonek

 

Vyjádření zIndexu

Ano hodnocení skutečně vychází čistě z veřejně dostupných zdrojů. Hodnotíme tedy pouze určitý výsek aktivity letiště, čímž může být ovlivněn ukazatel "Podíl veřejných zakázek na nákupech" (kde je nicméně Letiště Ostrava hodnoceno relativně dobře).

V případě ostatních ukazatelů však dle našeho názoru není Letiště Ostrava jakkoliv systematicky znevýhodněno, a srovnání tedy lze považovat za relevantní.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 52%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Techniserv It, spol. s r.o.
1 89 000 200
Gse Services a.s.
5 84 016 930
Konnex Trade Cz s.r.o.
1 69 975 000
Croy s.r.o.
4 25 356 400
Hagemann a.s.
2 19 489 700
Ostatní dodavatelé 8 23 546 852

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

55%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 100% (2 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 311 385 082
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 284 920 418
Nákupy celkem 596 305 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
„Aktualizace projektové dokumentace pro Bezpečnostní centrum (budova C)“
Neuveden
8 180 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (1 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 21)
Chybné IČO zadavatele 14% (3 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 21)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 21)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 21)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 21)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 21)
Dar od dodavatele politickým stranám 10% (2 z 21)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 24% (5 z 21)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.