Malá města • 2016

Město Dačice

IČO 00246476

Dobrý zadavatel. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost. O zakázky je dostatečná konkurence.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
5
Ø5 v odvětví
Přístavba domu s pečovatelskou službou v Dačicích
Výstavba domů s pečovatelskou službou
9
Ø6 v odvětví
Modernizace ČOV Dačice
Čistírny odpadních vod
5
Ø5 v odvětví
Zateplení Základní školy a gymnázia
Stavební úpravy školních budov
2
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ v Bratrské ulicic v Dačicích
Stavební úpravy budov mateřských škol
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Swietelsky stavební s.r.o.
1 38 623 317
Jemnická Stavba, a.s.
2 27 593 620
Aqua - Styl spol. s r.o.
1 8 564 380
Korint stavební spol. s r. o.
1 3 765 097
Acg-real s.r.o.
1 3 044 989
Ostatní dodavatelé 6 11 755 093

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

89%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 25% (3 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (3 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (1 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (2 z 12)