Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Dačice

IČO 00246476

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

34.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami
Stavební úpravy budov mateřských škol
2
Ø5 v odvětví
Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
Výstavba požárních stanic
11
Ø6 v odvětví
Zateplení Základní školy a gymnázia
Stavební úpravy školních budov
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø7 v odvětví
Vodovod Hostkovice - Lipolec
Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
8
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Spilka a Říha s.r.o.
1 41 999 808
Staving Studená, spol. s.r.o.
1 12 238 067
SATES ČECHY s.r.o.
2 11 534 612
Jemnická Stavba, a.s.
1 7 830 130
VHST s.r.o.
1 6 746 885
Ostatní dodavatelé 1 3 044 989

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 165 865 870
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 282 876 661
Nákupy celkem 448 742 531

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

78%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,38 (Průměrný počet chyb na zakázku)