Státní firmy • 2015

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO 60108631

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

25.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka vody předané
Pitná voda
neuveden
Ø5 v odvětví
Skupinový vodovod Holicko
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
LIKVIDACE ODPADNÍ VODY S OBSAHEM KALU Z BČOV V PARDUBICÍCH
Čištění odpadních vod
2
Ø5 v odvětví
Kanalizace a ČOV Horní Jelení, číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/12.15533
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Dodávka elektrické energie
Elektrická energie
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
1 211 250 000
Vces a.s.
1 178 895 118
Marius Pedersen a.s.
1 136 824 750
Agrostav Pardubice, akciová společnost
1 28 726 332
Ep Energy Trading, a.s.
2 8 386 448
Ostatní dodavatelé 14 27 204 714

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 591 287 363
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 544 771 637
Nákupy celkem 1 136 059 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

59%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 15% (3 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (8 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (2 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

38%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,95 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (1 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 20)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.