Státní správa • 2015

Státní úřad inspekce práce

IČO 75046962

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

15.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Nájem mobilních kanceláří“
Pronájem nebo leasing vlastního majetku
3
Ø3 v odvětví
Implementátor technického řešení projektu
Informační systémy
1
Ø1 v odvětví
OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku
Rekonstrukce budov
7
Ø5 v odvětví
SÚIP Opava - rekonstrukce budovy - ul. Kolářská
Tepelné izolace
4
Ø6 v odvětví
Centrální registr elektronizace úkonů inspekce práce – doplnění o nové moduly
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Havex-auto s.r.o.
1 129 000 000
Autocont Cz a.s.
2 62 749 000
Renova Opava, spol. s r.o.
5 42 550 034
Aqe advisors, a.s.
1 4 892 000
Asarko s.r.o.
1 3 925 346
Ostatní dodavatelé 7 10 209 582

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (2 z 6)
Necenová soutěž 33% (2 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 253 325 962
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 313 019 152
Nákupy celkem 566 345 114

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Centrální registr elektronizace úkonů inspekce práce – doplnění o nové moduly
Neuveden
8 305 000
SÚIP Opava - rekonstrukce budovy - ul. Kolářská
Neuveden
1 926 178
SÚIP Opava - rekonstrukce budovy - ul. Kolářská
Neuveden
876 781

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 53% (10 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 37% (7 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 11% (2 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 19)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

70%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 89% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,87 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 19)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 19)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 19)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 19)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 19)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 19)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 42% (8 z 19)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.