Státní správa • 2015

Generální ředitelství cel

IČO 71214011

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka tonerů.
Zásobníky tonerů
11
Ø8 v odvětví
Modernizace CS-CDS.
Vývoj různého programového vybavení a počítačových systémů
1
Ø1 v odvětví
Stavební úpravy ŠSCS Jíloviště -1. etapa
Stavební úpravy objektů sloužících dalšímu vzdělávání
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce skladového objektu a komunikací v areálu Povel
Práce na stavbě silnic
8
Ø6 v odvětví
Technická podpora pro systémy celního řízení.
Podpora programového vybavení
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Aquasoft spol. s r.o.
25 169 389 460
Transoft a.s.
15 86 786 189
Certicon a.s.
9 49 560 345
Komix s.r.o.
7 24 377 133
Comp`s, spol. s r.o.
1 22 000 000
Ostatní dodavatelé 98 303 189 149

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 42% (11 z 26)
Necenová soutěž 31% (8 z 26)
Dělení zakázky na části 19% (5 z 26)
Elektronická aukce 0% (0 z 26)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 656 484 401
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 837 719 594
Nákupy celkem 2 494 203 995

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

3%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Modernizace CS-CDS.
Jediný dodavatel (technické důvody)
20 000 000
Technická podpora pro systémy celního řízení.
Jediný dodavatel (technické důvody)
16 000 000
Technická podpora pro systémy daňového řízení.
Jediný dodavatel (technické důvody)
12 600 000
Technická podpora pro finanční moduly.
Jediný dodavatel (technické důvody)
12 400 000
Rozvoj systému pro správu povolení zjednodušených postupů ZJP/ASEO.
Jediný dodavatel (technické důvody)
11 930 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 37%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,36

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

33%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 155)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 155)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 155)
Chybné IČO dodavatele 3% (5 z 155)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 155)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 155)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (1 z 155)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (4 z 155)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

83%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,67 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 155)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 155)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 155)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 155)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 155)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 155)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (20 z 155)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.