Malá města • 2016

Město Lanškroun

IČO 00279102

Dobrý zadavatel. Vše nevyhrává úzký okruh firem. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

11.
pořadí
84%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba Sběrního dvora Lanškroun
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Varovný systém Města a ORP Lanškroun
Prevence záplav
3
Ø3 v odvětví
Technická a dopravní infrastruktura Za Střelnicí II, Lanškroun - II. etapa
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
9
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy objektu č. p. 33
Stavební montážní práce
12
Ø4 v odvětví
Revitalizace zámecké zahrady
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Profistav Litomyšl, a.s.
1 8 828 041
Master It Technologies, a.s.
1 7 496 622
Agile spol. s r.o.
1 6 888 458
Vemex s.r.o.
1 6 540 525
Ing. Pavel Kafka
1 5 999 999
Ostatní dodavatelé 11 35 727 190

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (2 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 12% (2 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (4 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (3 z 16)