Státní správa • 2015

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

IČO 70884099

O zakázky je dostatečná konkurence. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Mikulov PS - výstavba nové požární stanice
Výstavba požárních stanic
9
Ø5 v odvětví
Dispoziční řešení objektu HZS Jihomoravského kraje - Brno, Líšeň, Zaoralova 3
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
PS LÍŠEŇ – REKONSTRUKCE AREÁLU II. - SOUHRN AKCÍ
Výstavba požárních stanic
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce Zařízení Tišnov
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví
Technické zhodnocení AZ 30 IVECO MAGIRUS
Přebudování a generální opravy vozidel
2
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mso servis spol. s r.o.
5 26 593 213
Waler, spol. s r.o.
1 13 986 651
Moravská stavební unie - Msu s.r.o.
1 8 226 278
Firefighting Technology Int. s.r.o.
2 6 451 000
Wiss Czech, s.r.o.
1 4 427 070
Ostatní dodavatelé 5 10 537 528

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

39%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 70 221 741
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 383 313 514
Nákupy celkem 453 535 254

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

56%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Technické zhodnocení CAS 24 Tatra
Neuveden
2 435 000
Technologie na mytí a sušení hadic
Neuveden
2 066 723
Mikulov PS - výstavba nové požární stanice - dodatečné stavební práce
Neuveden
1 487 593
Rychlý zásahový automobil
Neuveden
1 363 085
Oprava havarijního stavu AZ 30
Neuveden
1 081 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

71%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 27% (4 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 7% (1 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,41 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 15)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 15)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 7% (1 z 15)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 15)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 15)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (1 z 15)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 27% (4 z 15)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.