Státní správa • 2015

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

IČO 70885371

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

10.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stanice HZS Čáslav - výstavba nové stanice
Výstavba požárních stanic
9
Ø5 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
"Stavební připravenost lokality OPIS"
Úpravy budov
5
Ø4 v odvětví
Protichemické ochranné oděvy typu 1a spolufinancované z integrovaného operačního programu
Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bursík Holding, a.s.
1 25 949 485
Tht Polička, s.r.o.
3 13 893 820
Zlínské stavby, a.s.
1 5 135 522
Is Star s.r.o.
1 4 762 686
Marine s.r.o.
1 3 680 000
Ostatní dodavatelé 7 14 012 785

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

39%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 67 434 299
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 378 854 576
Nákupy celkem 446 288 876

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 61%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 14% (2 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (1 z 14)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

23%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 27% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,62 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

76%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 36% (5 z 14)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

38%
průměr 56%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.