Státní správa • 2015

Národní bezpečnostní úřad

IČO 68403569

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Podle ÚOHS nedošlo k závažným porušením zákona.

29.
pořadí
67%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Dobrý den, ráda bych reagovala na hodnocení VZ zadávaných NBÚ především na chyby uváděné na profilech zadavatele. Domnívám se, že v těchto případech se nejedná o chyby způsobené zadavatelem, ale jedná se spíše o nesrovnalosti technického fungování profilů. <br/><br/>Co se týče profilu zadavatele Tender Arena, provozovatel již byl upozorněn na Vámi zjištěné nedostatky, a to chybějící evidenční čísla VZ. Chybějící evidenční čísla VZ byla na profilu doplněna již v roce 2014, provozovatelem bylo sděleno, že veřejná zakázka se ukládá vždy podle posledního data úpravy v zakázce, tzn. pokud zakázka byla založena v roce 2013 a ještě v roce 2014 či v roce 2015 došlo k úpravě v zakázce, bude vidět v kontrole za poslední rok.<br/> <br/>Co se týče profilu zadavatele Gemin, provozovatel již byl upozorněn na Vámi zjištěné nedostatky, a to chybné IČ dodavatele, provozovatelem bylo sděleno , že v systému je zaregistrována společnost pod IČ: 253 44 609 – https://www.gemin.cz/profil/cdc-data-s-r-o. Je zde také zaregistrována pod IČ: 25344709 ovšem smazání této registrace může provést dodavatel. <br/>U ostatních zjištěných nedostatků provozovatel sdělil, že v připravovaném upgradu systému by se neměly chyby již objevovat.<br/><br/>Co se týče nesrovnalostí ve Věstníku veřejných zakázek (v oznámení o zadání zakázky není uvedena také předpokládaná cena VZ), nebudeme již opravovat vzhledem k tomu, že i plnění VZ je ukončeno a zároveň tedy nedošlo k porušení zákona. <br/><br/>Domnívám se, že s přechodem zadávání veřejných zakázek prostřednictvím Národního elektronického nástroje, k výše uvedeným nesrovnalostem již nebude docházet.

S pozdrvame

Ing. Zlatuše Jindřichová

Vyjádření zIndexu

Vážená paní _Jindřichová,
dovolte se mi vyjádřit k některým bodům Vašeho stanoviska:

1) profil zadavatele - rozhodné datum pro uveřejnění zakázky v strojovém rozhraní není legislativou pevně stanoveno. Z toho důvodu hodnocení zahrnuje i zakázky zveřejněné na profilu v roce 2015. Jinými slovy, dotazujeme se pro úplnost profilu i na zakázky z tohoto roku, stejně jako se pro konzervativnost díváme i na zaniklé profily zadavatele. Hlásí-li výsledek, že k danému datu nebyla zakázka nalezena, pak nebyla nalezena ani mezi zakázkami z roku 2015.

Jinak zcela chápeme, že ne všechny chyby vznikají nutně na straně zadavatele - ten je však v konečném důsledku odpovědný za dodržování zákona, nikoliv provozovatel profilu (byť certifikovaný). Berte prosíme naše hodnocení jako upozornění na nedostatečný stav - upozornění z kterého neplynou žádné negativní právní důsledky, což je asi ta nejméně bolestná varianta, jak se o podobném problému dozvědět.

2)Kvalita dat ve Věstníku - pokud bude mít naše hodnocení ten efekt, že zjištěné nedostatky nebudou nadále nastávat, je to zcela uspokojivá reakce zadavatele, opravy stávajících chyb za nutné rovněž nepovažujeme. Budeme rádi, pokud v našem příštím hodnocení předmětných nedostatků ubyde.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Stavební úpravy objektu Mučednická č.p. 1125, Brno"
Rekonstrukce budov
25
Ø5 v odvětví
Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti.
Servery
5
Ø2 v odvětví
Kryptografické středisko pro provozování šifrovacích mobilních telefonů
Telekomunikační systém
1
Ø1 v odvětví
Zabezpečení objektu Mučednická č.p. 1125, Brno
Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení
4
Ø4 v odvětví
Dodávka, instalace a zprovoznění vybavení dohledového pracoviště a audiovizuální a prezentační techniky v objektu Mučednická 1125/31, Brno
Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje
4
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bystroň Group a.s.
3 24 722 307
Dimension Data Czech Republic s.r.o.
1 20 539 106
Ats-telcom Praha a.s.
2 10 850 837
Telecom Alarm, spol. s r.o.
3 8 588 632
Nardic Solutions s.r.o.
1 5 700 000
Ostatní dodavatelé 11 22 236 513

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (3 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 92 829 963
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 121 420 953
Nákupy celkem 214 250 916

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

55%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 48% (10 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (3 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,10 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

82%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 21)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 14% (3 z 21)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (1 z 21)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 21)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 21)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 21)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (4 z 21)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.