Státní správa • 2015

Úřad vlády České republiky

IČO 00006599

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

2.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Služby mobilního operátora
Mobilní telefonní služby
3
Ø2 v odvětví
Zajištění softwarové a hardwarové podpory Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Služby informačních technologií
1
Ø1 v odvětví
Stravovací služby
Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
7
Ø3 v odvětví
Modernizace ODok (včetně předimplementační analýzy)
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
1
Ø2 v odvětví
Poskytování služeb k ekonomickému systému SAP
Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
5
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
O2 Czech Republic a.s.
1 42 350 400
Infoscience Praha s.r.o.
1 30 600 000
Eurest, spol. s r.o.
1 16 175 799
Sysnet s.r.o.
1 14 788 800
itelligence, a.s.
1 10 924 000
Ostatní dodavatelé 48 71 225 361

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 188 010 618
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 490 696 577
Nákupy celkem 678 707 195

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

72%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

49%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 15%
Zrušené zakázky 41%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,24

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (4 z 53)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (3 z 53)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 53)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 53)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 53)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 53)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 53)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 53)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

87%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 95% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,34 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 2% (1 z 53)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 53)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 53)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 53)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 53)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 53)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 6% (3 z 53)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.