Malá města • 2016

Město Chodov

IČO 00259349

Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí
Výstavba sportovních hal
2
Ø4 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní 729, Město Chodov
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Koupaliště 811 Město Chodov
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Pořízení techniky na snížení prašnosti pro město Chodov
Zametací vozy
3
Ø3 v odvětví
Chodov – Revitalizace ulice Tovární, včetně parkoviště
Práce na povrchové úpravě ulic
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Tima, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
4 38 882 321
3xn spol. s r.o.
6 13 224 875
Unikont Group s.r.o.
1 3 497 678
bss Báňská Stavební Společnost s.r.o.
2 3 457 468
Dozorstav s.r.o.
2 2 894 712
Ostatní dodavatelé 4 2 205 868

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Sportovní centrum Chodov - šatny a hospodářské zázemí
Dodatečné práce
668 993
Sportovní centrum Chodov - šatny a hospodářské zázemí
Dodatečné práce
594 486
Sportovní centrum Chodov - šatny a hospodářské zázemí
Dodatečné práce
532 386
Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Nejdecká 254, Město Chodov
Dodatečné práce
522 839
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní 729, Město Chodov
Dodatečné práce
278 743

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 58% (11 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 19)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 19)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 19)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 19)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 19)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 19)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 19)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (2 z 19)