Kraje • 2016

Moravskoslezský kraj

IČO 70890692

Dobrý zadavatel. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

3.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko
Služby veřejné silniční dopravy
3
Ø3 v odvětví
„Zhotovení stavby »Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.«“
Výstavba nemocničních zařízení
13
Ø3 v odvětví
"INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ - výběr zhotovitele stavby
Výstavba požárních stanic
9
Ø5 v odvětví
„Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
„Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě“
Výstavba nemocničních zařízení
17
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

93%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Čsad Vsetín a.s.
1 759 553 441
Strabag a.s.
10 505 857 005
Eurovia Cs, a.s.
10 410 038 804
Zlínstav a.s.
7 407 050 397
Metrostav a.s.
5 343 153 431
Ostatní dodavatelé 448 4 329 087 715

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 58% (97 z 166)
Necenová soutěž 36% (60 z 166)
Dělení zakázky na části 46% (77 z 166)
Elektronická aukce 0% (0 z 166)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 6 951 803 508
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 470 388 643
Nákupy celkem 8 422 192 152

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

78%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

52%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 30%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

88%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (5 z 482)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 1% (7 z 482)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 482)
Chybné IČO dodavatele 3% (15 z 482)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 482)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 482)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (6 z 482)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (58 z 482)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (2 z 482)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (4 z 482)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (25 z 482)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 482)
Insolvence dodavatele 1% (4 z 482)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (28 z 482)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (70 z 482)