Státní správa • 2015

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

IČO 70883378

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

1.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dopravní automobil spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu
Hasičská vozidla
7
Ø2 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka
Cisternové automobilové stříkačky
3
Ø2 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka (2ks)
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Osobní automobily
Osobní vozidla
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Tht Polička, s.r.o.
3 10 542 000
Wiss Czech, s.r.o.
2 10 193 000
Profi Auto Cz a.s.
1 9 319 859
Porsche Inter Auto Cz spol. s r.o.
2 4 413 794
Kobit, spol. s r.o.
1 2 140 000
Ostatní dodavatelé 5 1 826 058

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 43% (3 z 7)
Dělení zakázky na části 29% (2 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

38%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 38 434 712
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 223 975 680
Nákupy celkem 262 410 392

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 61%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

96%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (2 z 14)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

78%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 86% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,38 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 7% (1 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 14% (2 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (1 z 14)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 56%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.