Státní správa • 2015

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

IČO 70885940

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

36.
pořadí
66%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka automobilového žebříku AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou spolufinancovaná z Integrovaného operačního programu - opakované vyhlášení
Vozidla s otočným žebříkem
3
Ø2 v odvětví
Dodávka CAS 20 - opakované vyhlášení
Cisternové automobilové stříkačky
3
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce AV 14 na VYA 18
Instalace a montáž jeřábů
2
Ø3 v odvětví
Dodávka kontejnerového nosiče M
Požární vozidla
3
Ø3 v odvětví
Dodávka automobilového žebříku AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou
Vozidla s otočným žebříkem
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hagemann a.s.
1 8 790 000
Tht Polička, s.r.o.
1 4 890 000
Čkd Mobilní Jeřáby a.s.
1 3 550 000
Strojírna Potůček s.r.o.
1 2 667 489
Belohoubek s.r.o. v likvidaci
1 2 462 810
Ostatní dodavatelé 8 5 757 519

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

33%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 28 117 818
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 237 927 757
Nákupy celkem 266 045 575

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 43%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

77%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 90% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,59 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

73%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (1 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (2 z 13)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.