Státní správa • 2015

Správa státních hmotných rezerv

IČO 48133990

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

10.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Petrolej letecký JET A1 – nákup 40 000 m3 do nouzových zásob
Letecký petrolej
4
Ø3 v odvětví
Nákup leteckého petroleje do nouzových zásob
Letecký petrolej
5
Ø3 v odvětví
Nákup leteckého petroleje do nouzových zásob
Letecký petrolej
5
Ø3 v odvětví
Nákup 15 000 m3 leteckého petroleje JET A-1
Letecký petrolej
3
Ø3 v odvětví
Nákup 9 000 m3 nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590
Nafta (EN 590)
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Unipetrol Rpa, s.r.o.
2 815 145 999
Prakov, spol. s r.o.
3 413 750 000
Kovmat, Trade s.r.o.
1 363 287 400
Hramax, s.r.o.
1 336 443 800
Makov s.r.o.
1 89 715 000
Ostatní dodavatelé 37 195 386 842

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 216 629 041
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 590 159 638
Nákupy celkem 5 806 788 679

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 38%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,12

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (5 z 45)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (2 z 45)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 45)
Chybné IČO dodavatele 4% (2 z 45)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 45)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 45)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 45)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (2 z 45)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

81%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 92% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,47 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 45)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 4% (2 z 45)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 45)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 45)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 45)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 45)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (8 z 45)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 56%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.