Malá města • 2016

Město Louny

IČO 00265209

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění provozu Sběrného dvora odpadů města Louny
Sběr odpadu
3
Ø3 v odvětví
Zajištění sběru, přepravy a využití vytříděných složek komunálního odpadu
Sběr tuhého městského odpadu
3
Ø3 v odvětví
Zastávka čp. 1135 - dodatečné stavební úpravy
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Zastávka čp. 1135 - stavební úpravy
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory U Pramene Louny
Okna, dveře a související položky
11
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Marius Pedersen a.s.
2 49 755 014
Amp Chomutov a.s.
4 30 171 795
1. Lounská Lékařská s.r.o.
2 15 900 000
Lounská stavební, spol. s r.o.
3 14 857 380
Ekostavby Louny s.r.o.
2 13 527 515
Ostatní dodavatelé 25 63 139 252

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

56%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

66%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 38)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 16% (6 z 38)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 38)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 38)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 38)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 38)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 38)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 38)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 38)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 38)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 38)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 38)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 38)
Dar od dodavatele politickým stranám 13% (5 z 38)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 16% (6 z 38)