Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Louny

IČO 00265209

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

18%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U Pramene Louny
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Brloh - KČOV a rekonstrukce stávající kanalizace
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
1
Ø7 v odvětví
Lékařská pohotovostní služba v oboru praktický lékař pro děti a dorost a pro dospělé
Sociální péče a související služby
1
Ø1 v odvětví
Zelené náměstí - rekonstrukce centrální plochy vč. výstavby přilehlých komunikací - dokončení
Stavební úpravy pro komunikace
2
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
7 47 554 652
Bursík Holding, a.s.
1 33 488 253
Sdružení společností pro Snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory U Pramene Louny zastoupené Představitelem sdružení firmou Lounská stavební, spol. s r.o.
1 11 586 665
Neznámý dodavatel
1 7 950 000
1. Lounská Lékařská s.r.o.
1 7 950 000
Ostatní dodavatelé 14 42 803 480

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 298 155 443
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 492 655 875
Nákupy celkem 790 811 318

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

47%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 7% (2 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (1 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (2 z 27)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

77%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 96% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,76 (Průměrný počet chyb na zakázku)