Velká města • 2016

Město Litvínov

IČO 00266027

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

14.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø3 v odvětví
Revitalizace zámku Valdštejnů v Litvínově
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
7
Ø3 v odvětví
Kulturní dům Citadela - realizace úspor energie (zateplení)
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
13
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce horní haly Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově - etapa 1.a
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ZŠS Šafaříkova 991, Litvínov
Stavební úpravy školních budov
12
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ela Litvínov, spol. s r.o.
17 67 966 973
Marius Pedersen a.s.
1 65 784 737
Kp servis Most s.r.o.
9 45 588 018
Herkul a.s.
15 26 082 571
Allkon s.r.o.
7 24 047 874
Ostatní dodavatelé 50 144 408 772

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

75%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 15% (4 z 27)
Necenová soutěž 7% (2 z 27)
Dělení zakázky na části 26% (7 z 27)
Elektronická aukce 0% (0 z 27)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 453 990 393
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 240 961 541
Nákupy celkem 694 951 934

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

47%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 9%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,48

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 30% (30 z 99)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 52% (51 z 99)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 99)
Chybné IČO dodavatele 3% (3 z 99)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 99)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 99)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (1 z 99)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 99)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

53%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 60% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,47 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 99)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 99)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (4 z 99)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 99)
Insolvence dodavatele 1% (1 z 99)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (2 z 99)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (12 z 99)