Malá města • 2016

Město Čelákovice

IČO 00240117

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích
Výstavba hlavních komunikací
13
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice v Prokopě
Stavební úpravy pro komunikace
13
Ø5 v odvětví
Oprava kanalizace a výměna vodovodu v ul. Komenského, Čelákovice
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
8
Ø5 v odvětví
Obnova zdrojové části kotelny K6 + obnova vnějšího teplovodu k BD v Čelákovicích
Instalace a montáž kotlů
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
5 13 050 603
Dkk Stav s.r.o.
3 7 859 313
M - Silnice a.s.
3 7 435 922
Halko stavební společnost, s.r.o.
1 5 775 194
Dereza, společnost s ručením omezeným
1 5 358 118
Ostatní dodavatelé 14 27 877 941

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

67%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Snížení prašnosti na území města Čelákovice
Neuveden
2 990 000
JŘBU II - Dodatečné stavební práce - Rekonstrukce ul. Sokolovská
Jediný dodavatel (technické důvody)
530 064
Dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, Čelákovice“
Jediný dodavatel (technické důvody), Krajní naléhavost
518 616
Dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ 2
Jediný dodavatel (technické důvody)
477 673
JŘBU I - Dodatečné stavební práce - Rekonstrukce ul. Sokolovská
Jediný dodavatel (technické důvody)
341 883

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 38%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 71% (20 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 14% (4 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 11% (3 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 21% (6 z 28)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 28)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 28)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 28)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 28)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 28)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 28)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (4 z 28)