Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Čelákovice

IČO 00240117

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice
Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
2
Ø2 v odvětví
ČOV Čelákovice - strojně technologické úpravy biologického stupně
Čistírny odpadních vod
1
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice v Prokopě
Stavební úpravy pro komunikace
13
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
CALIPSUM s.r.o.
1 18 361 574
TELMO a.s.
1 8 115 829
KUNST, spol. s r.o.
1 7 998 890
M-SILNICE a.s.
3 7 435 922
DKK Stav s.r.o.
1 7 280 758
Ostatní dodavatelé 9 24 717 164

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 121 311 502
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 366 443 285
Nákupy celkem 487 754 787

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

92%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (2 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 6% (1 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 6% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,24 (Průměrný počet chyb na zakázku)