Malá města • 2016

Město Černošice

IČO 00241121

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sportovní hala u ZŠ Černošice, Mokropsy
Výstavba sportovních hal
5
Ø4 v odvětví
Černošice ČOV 7500 EO
Čistírny odpadních vod
11
Ø5 v odvětví
půdní vestavba učeben ZŠ Černošice – Mokropsy
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadu – Černošice 3
Sběr odpadu
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích - II. etapa
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Chládek & Tintěra, a.s.
3 68 947 960
Ekostavby Louny s.r.o.
3 37 601 900
Hst Hydrosystémy s.r.o.
1 34 200 168
Rumpold-p s.r.o.
1 25 760 000
Klika & Dvořák, s.r.o.
1 10 602 408
Ostatní dodavatelé 21 60 522 833

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

68%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

80%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 6%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,07

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 17% (5 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (3 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 30)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 30)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 30)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 30)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 30)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 30)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (1 z 30)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (5 z 30)