Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Černošice

IČO 00241121

Dobrý zadavatel. Vše nevyhrává úzký okruh firem. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

11.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Mateřská škola v Husově ulici, Černošice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Sportovní hala u ZŠ Černošice, Mokropsy
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
5
Ø4 v odvětví
Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Půdní vestavba učeben ZŠ Černošice – Mokropsy
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Chládek & Tintěra, a.s.
3 67 703 889
CL-EVANS s.r.o.
1 43 399 627
Chládek a Tintěra, a.s.
1 39 758 404
METALL QUATRO spol. s r.o.
1 36 826 246
RUMPOLD-P s.r.o.
1 25 760 000
Ostatní dodavatelé 12 81 114 240

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (2 z 10)
Necenová soutěž 30% (3 z 10)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 10)
Elektronická aukce 10% (1 z 10)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 406 739 128
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 247 271 411
Nákupy celkem 654 010 539

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 24% (5 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

40%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 70% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,20 (Průměrný počet chyb na zakázku)