Velká města • 2016

Město Sokolov

IČO 00259586

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
3 123 917 870
Bezpečná ulice a.s.
1 74 232 000
Amper Market, a.s.
2 70 945 842
Centropol Energy, a.s.
1 55 775 638
Eurovia Cs, a.s.
4 41 503 115
Ostatní dodavatelé 51 214 093 133

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

73%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (3 z 24)
Necenová soutěž 4% (1 z 24)
Dělení zakázky na části 25% (6 z 24)
Elektronická aukce 0% (0 z 24)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

74%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 580 467 604
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 485 514 028
Nákupy celkem 1 065 981 632

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

24%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,65

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (2 z 62)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 18% (11 z 62)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 62)
Chybné IČO dodavatele 3% (2 z 62)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 62)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 62)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 62)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (4 z 62)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

49%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 51% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,15 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 62)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 62)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 62)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 62)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 62)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 62)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (8 z 62)