Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Sokolov

IČO 00259586

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Stavební úpravy komunikace Vítězná“
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø7 v odvětví
Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit – stavební práce
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov - SO 201 most přes železniční trať
Stavební úpravy mostů
10
Ø8 v odvětví
„REVITALIZACE FOTBALOVÉHO STADIONU SOKOLOV – I. ETAPA“
Stavební úpravy sportovních zařízení
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
2 82 617 994
Amper Market, a.s.
2 70 945 842
PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.
2 19 594 375
ROBSTAV stavby k.s.
1 13 535 454
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 11 765 949
Ostatní dodavatelé 15 51 903 078

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 71%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 614 311 711
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 014 000 758
Nákupy celkem 1 628 312 469

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

15%
průměr 87%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (2 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (3 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 21)
Chybné IČO zadavatele 5% (1 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 5% (1 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

62%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 75% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,50 (Průměrný počet chyb na zakázku)