Malá města • 2016

Město Litomyšl

IČO 00276944

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

35%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

76%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Hochtief Cz a. s.
10 37 272 513
D-energy s.r.o.
1 26 839 100
Pks stavby a.s.
1 19 129 896
Energreen Projekt s.r.o.
1 6 246 000
Bromach spol. s r.o.
1 6 183 039
Ostatní dodavatelé 40 51 920 988

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 57% (4 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 14% (1 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

20%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 22%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (6 z 54)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (11 z 54)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 54)
Chybné IČO dodavatele 4% (2 z 54)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 54)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 54)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 54)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 54)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 54)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 54)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (3 z 54)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 54)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 54)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (2 z 54)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (4 z 54)