Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Litomyšl

IČO 00276944

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

78.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy domu č. p. 534 včetně nových zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Vybavení kompostárny v Litomyšli novou technologií
Traktory
2
Ø2 v odvětví
"Revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli" - realizace změn stavby II.
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EUROVIA CS, a.s.
2 24 617 958
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
1 12 876 970
Pražská plynárenská, a.s.
5 7 833 961
ENERGREEN PROJEKT s.r.o.
1 6 246 000
HOCHTIEF CZ a.s.
1 5 903 585
Ostatní dodavatelé 10 16 578 766

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 196 276 145
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 903 519 042
Nákupy celkem 1 099 795 187

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 18% (3 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (1 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 6% (1 z 17)
Chybné IČO zadavatele 18% (3 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

40%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 71% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,24 (Průměrný počet chyb na zakázku)