Malá města • 2016

Město Jirkov

IČO 00261904

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Nepro stavební a.s.
5 43 195 175
Herkul a.s.
4 41 829 280
Skanska a.s.
7 28 584 635
Petrom Stavby, a.s.
4 17 711 168
Intermont, Opatrný, s.r.o.
2 11 626 318
Ostatní dodavatelé 18 40 998 417

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 50% (3 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

90%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

60%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 40)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 15% (6 z 40)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 40)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 40)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 40)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 40)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 40)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (2 z 40)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 40)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 40)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 40)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 40)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 40)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (5 z 40)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (7 z 40)