Malá města • 2016

Město Humpolec

IČO 00248266

Dobrý zadavatel. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Humpolec, stavební úpravy ulic Žižkova, Smetanova
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
7
Ø5 v odvětví
Tenisový areál Humpolec
Výstavba sportovních hal
5
Ø4 v odvětví
Humpolec, Regenerace veřejného prostranství sídliště Stromovka II. etapa včetně odvádění dešťových vod
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
12
Ø5 v odvětví
Humpolec, stavební úpravy ulice Rašínova
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
11
Ø5 v odvětví
Vybudování nových prostor Mateřské školy Humpolec, Na Rybníčku 1316
Výstavba vzdělávacích zařízení
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Syner Vhs Vysočina, a.s.
2 20 741 000
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
1 14 703 218
Mps Mostní a pozemní stavby s.r.o.
1 13 916 139
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
1 11 599 318
Bačina stavební firma a.s.
1 10 098 717
Ostatní dodavatelé 4 18 804 953

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (1 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 40% (2 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (1 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 10)