Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Humpolec

IČO 00248266

Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

43.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
ZTV pro rodinné domy ul. Blanická, Humpolec – I. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø7 v odvětví
II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø7 v odvětví
Stavební úpravy ulice Husova, Školní a Havlíčkova náměstí v Humpolci – I. etapa
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø7 v odvětví
Humpolec, stavební úpravy ulice Rašínova
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
11
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
3 57 628 304
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
1 11 599 318
Porr a.s.
1 7 858 722
VHST s.r.o.
1 6 627 778
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 6 627 778
Ostatní dodavatelé 2 11 478 612

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

82%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (2 z 6)
Necenová soutěž 33% (2 z 6)
Dělení zakázky na části 17% (1 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 174 899 839
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 626 774 943
Nákupy celkem 801 674 782

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

22%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,13 (Průměrný počet chyb na zakázku)