Velká města • 2016

Město Orlová

IČO 00297577

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

29.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ K. Dvořáčka 1230 v Orlové-Lutyni
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Dodávka elektrické energie pro objekty a zařízení spravované Městem Orlová a příspěvkovými organizacemi pro rok 2014 a 2015
Elektrická energie
5
Ø4 v odvětví
Stavební úpravy komunikace ulice Klášterní a v Zimném dole
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
7
Ø6 v odvětví
Odkanalizování okrajových částí města Orlová - dodatečné stavební práce
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Orlová - sesuv Olmovec II
Stavební práce vztahující se k odtoku odpadních vod
4
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Beskydská stavební, a.s.
3 19 657 795
Amper Market, a.s.
2 17 554 200
S u b t e r r a a.s.
4 15 682 873
Strabag a.s.
4 13 099 348
Firesta-fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
2 7 254 984
Ostatní dodavatelé 27 52 385 419

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

69%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 21% (4 z 19)
Necenová soutěž 0% (0 z 19)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 19)
Elektronická aukce 11% (2 z 19)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

37%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 125 634 627
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 779 702 016
Nákupy celkem 905 336 643

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

54%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

77%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,29

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 42)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (6 z 42)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 42)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 42)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 42)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 42)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 42)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 42)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

66%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 90% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,07 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 42)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 42)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (1 z 42)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 42)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 42)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (5 z 42)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (6 z 42)