Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Orlová

IČO 00297577

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

6.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 52%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KR OSTRAVA a.s.
2 91 036 783
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
1 77 586 783
Amper Market, a.s.
1 14 000 000
MH - STAVBY, s.r.o.
1 10 975 257
BYSTROŇ Group a.s.
1 9 199 880
Ostatní dodavatelé 17 43 812 647

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

63%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (12 z 20)
Necenová soutěž 0% (0 z 20)
Dělení zakázky na části 5% (1 z 20)
Elektronická aukce 10% (2 z 20)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 351 515 724
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 089 646 828
Nákupy celkem 1 441 162 552

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

86%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 5%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,55

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 25)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (2 z 25)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 25)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 25)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 25)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 25)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 25)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 25)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

95%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,19 (Průměrný počet chyb na zakázku)