Malá města • 2016

Město Bílina

IČO 00266230

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

32.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou"
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Přístavba a rekonstrukce "Zelené haly v Bílině"
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce budovy Integrovaného centra prevence
Stavební práce
18
Ø5 v odvětví
„Stanice LDN A a B Hornická nemocnice s poliklinikou“
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
9
Ø4 v odvětví
Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu, Bílina
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
7 50 099 387
"world Invest" v.o.s.
1 27 208 322
Sim stavby spol. s r.o.
4 11 395 023
Havi s.r.o.
3 11 353 829
Bytostav Ústí s.r.o.
2 4 879 023
Ostatní dodavatelé 13 32 267 028

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu - dodatečné práce
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
1 819 312
Dodatečné práce č. 1 k veřejné zakázce "Stanice LDN A a B Hornická nemocnice s poliklinikou"
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
1 113 587
None
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
829 709
Přístavba a rekonstrukce "Zelené haly v Bílině" - vícepráce č. 1
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
592 952
None
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
135 838

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (5 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (5 z 30)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 30)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 30)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 30)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 30)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 30)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (1 z 30)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (5 z 30)