Malá města • 2016

Město Čáslav

IČO 00236021

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavba nekryté ledové plochy
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
4
Ø4 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice Čáslav
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy společenského sálu Grand
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Komunikace Jeníkovská
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Nákup komodity zemní plyn v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Realitní a stavební společnost s.r.o.
5 45 452 096
Syner, s.r.o.
5 40 408 248
Pragoplyn, a.s.
4 28 532 967
E.on Energie, a.s.
2 9 921 612
Ave Kolín s.r.o.
1 9 268 346
Ostatní dodavatelé 9 26 334 344

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

53%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,38

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 22% (6 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 30% (8 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (2 z 27)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 27)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 27)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (1 z 27)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 27)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 27)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 27)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (3 z 27)