Velká města • 2016

Město Trutnov

IČO 00278360

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A, B1
Tepelné izolace
5
Ø6 v odvětví
CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Centrální nákup elektrické energie v letech 2015 a 2016
Elektrická energie
5
Ø4 v odvětví
Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově
Služby vysazování a údržby zelených ploch
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
M - Silnice a.s.
2 24 399 383
Stylbau, s.r.o.
2 17 292 069
Bak stavební společnost, a.s.
9 12 529 922
Centropol Energy, a.s.
2 12 487 550
Eurovia Cs, a.s.
3 10 955 485
Ostatní dodavatelé 12 25 166 120

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

39%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 104 245 803
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 571 536 318
Nákupy celkem 675 782 122

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

85%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,60

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (5 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (2 z 30)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

66%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 70% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,20 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 30)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 30)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 30)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 30)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 30)
Dar od dodavatele politickým stranám 30% (9 z 30)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 7% (2 z 30)